Consulting

Consultant ICT: voor een projectmatige aanpak

Een consultant voor ICT aangelegenheden kan uw bedrijf grote diensten bewijzen. Niet alleen vanwege zijn of haar kennis van zaken, maar ook door de versnelling die de consultant teweeg brengt. In projecten en in processen. 

Cloud consultant– Cloud implementatie en meer…

In elke ICT-omgeving, ook wanneer een organisatie overstapt naar een (hybride) Cloud komen uitdagingen voor op het gebied van performance en functionaliteiten. Soms missen uw medewerkers de juiste functionaliteiten om hun werk goed te doen. In andere gevallen zijn er ingewikkelde, technische uitdagingen. Onze specialisten doen gericht onderzoek en sporen de oplossing voor u op. En natuurlijk adviseren zij u – onafhankelijk en compleet - hoe u dergelijke situaties in de toekomst kunt voorkomen. 

Tooling consultant en professioneel beheer

Microsoft kent diverse beheersoftwarevarianten zoals SCCM, SCOM etc. Gebruikt uw organisatie alle mogelijkheden optimaal? Onze experts maken een analyse voor u, adviseren over mogelijke verbeteringen en een projectmatige aanpak. 
De ICT-wereld wordt steeds complexer. Steeds meer organisaties huren dan ook specialistische kennis in bij externe partijen. Echter, daarvoor is het van belang zaken goed te beschrijven. Tijdens een gedegen intakeproces dient u SLA’s af te sluiten met specialisten en afspraken te maken met leveranciers. Het is van groot belang dat duidelijk vast ligt wat een externe partij voor u moet opleveren. Ook wanneer u van dienstverlener wisselt. Een gedegen informatie- en kennisoverdracht is cruciaal voor de continuïteit van uw organisatie. Nu en in de toekomst. Een specialist die u begeleidt in dit soms complexe proces, alle betrokken partijen spreekt en de juiste vragen stelt, kan veel problemen voorkomen. Onze ICT-consultants leggen deze zaken op een professionele manier voor u vast. 

Actueel

“Aan een half woord genoeg”

Roel Peels

Lees meer >>