Nieuws

Opdracht Business Analist

Voor onze eindklant zoeken wij een Business Analist
 
 
Aanvraagnummer:             767
Start Inhuur:                    medio augustus (na afgeven van een geldig VOG)
Eind Inhuur:                     30 november met optie op verlenging
Inzet per week:                32-36 uur
 
Aanbieden kan tot:            15 juli 2019 voor 10:00 uur
Intakegesprekken gepland: 18 juli 2019
Bijzonderheden:                Exclusiviteit, ingevulde vragenlijst, 2 referenten, VOG vereist
 
 
Dit is de opdracht
Ter versterking van het demand mgt team zijn wij op zoek naar een ervaren business analist. De business analist is verantwoordelijk voor het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’, het verder uitwerken en analyseren hiervan en het vertalen naar mogelijke oplossingsscenario’s. De business analist voert werkzaamheden uit ten behoeve van het identificeren van de vraag/behoefte en het uitwerken van de vraag/behoefte in een vooronderzoek. De business analist werkt samen met o.a. analisten uit de business, architecten en beheerders en kan betrokken zijn bij een initiatief vanuit een regisserende rol (vanuit demand mgt) of vanuit een uitvoerende rol.
 
Inleiding
Een goede afstemming van vraag naar (demand mgt) en aanbod (supply mgt) van IT diensten is een noodzakelijke randvoorwaarde om grip te houden op de levering van IT diensten. In de huidige praktijk bestaat een aantal knelpunten die met demand- en supply mgt kunnen worden opgelost, waaronder mismatches in verwachtingen, capaciteitsissues, onvoldoende overzicht en samenhang, etc. Tenslotte noodzaken ook het opgave gestuurd werken en het toegenomen belang van technologie en data tot een goede afstemming van vraag en aanbod.
 
Demand management
Als onderdeel van de transitie van de IT voortbrengingsketen is de klant bezig om demand management in te richten. Demand mgt heeft als doel om de ‘vraag’ naar IT dienstverlening te voorspellen, te reguleren en samen met Supply mgt te vertalen naar geschikte (d.w.z. realiseerbare en onderhoudbare) IT-oplossingen. Dit betekent dat Demand mgt:
- Continu inzicht houdt in behoeften mbt IT voorzieningen
- Besluitvorming faciliteert zodat keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld die haalbaar en realistisch zijn
- Transparantie biedt aan stakeholders over wat kan, mag en moet
- Zorgt voor afstemming business behoeften en IT mogelijkheden, en vice versa (IT enabling)
- Zorgt voor een balans tussen korte- en lange termijn behoeften en behoeften van verschillende stakeholders
- Aanspreekpunt is voor de business met betrekking tot gewenste of noodzakelijke veranderingen in de generieke voorzieningen
 
Werkzaamheden van de business analist zijn o.a.:

 • Verduidelijken van te realiseren doelen of business waarde P
 • Beschrijven en analyseren van business processen
 • Inventariseren en analyseren van knelpunten en oorzaken in processen en systemen
 • Bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen en definiëren van criteria ter beoordeling hiervan
 • Matchen van potentiële oplossingsscenario’s met de business behoeften en hierover adviseren
 • Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingstrajecten
 • Faciliteren van workshops met (vertegenwoordigers van) gebruikers, architecten, technici)
 • Verduidelijken van de business behoeften en deze samen met productowners te operationaliseren in requirements / epics / user stories
 
Dit breng je mee
De business analist die wij zoeken beschikt over de volgende kwalificaties en kan deze aantonen:
 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding.
 • Je weet de maatschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en veranderaanpakken te vertalen en te verbinden naar oplossingsrichtingen.
 • Je beschikt over een groot veerkrachtig politiek- en bestuurlijk inzicht.
 • Je neemt initiatief, bent analytisch, overziet complexe situaties, onderkent problemen en pakt deze systematisch aan, met oog voor de consequenties en verschillende belangen. Je bent in staat om te werken onder onzekerheid.
 • Je weet zelf een (creatieve) aanpak te bedenken voor het onderzoek/analyse.
 • Je bent in staat om richting te geven aan een werkgroep om te komen tot resultaat.
 • Je combineert kennis/ervaring van (business) analyse, project mgt en agile werken.
   
Heb je of ben je een geschikte kandidaat? Dan zien wij graag het CV in maximaal 3 pagina’s, voorzien van volledige naam en geboortedatum, de motivatie en 2 referenten tegemoet.
Dit kan naar info@q-en-a.nl ovv aanvraagnummer 676, business Analist IB IV en AUTO  
Heb je vragen over de aanvraag dan kan je contact opnemen met:
Nancy de Hoogt (0344 – 627 230 of 06-51 24 78 77).
Bijzonderheden
In onze aanbieding richting de klant dienen wij exclusiviteit af te geven.
 
Exclusiviteit houdt het volgende in:
 • Uitsluitend laten aanbieden via Q&A op de betreffende opdracht en onder geen beding terugtrekken uit de aanbiedingsprocedure.
 • Tot en met 5 werkdagen nadat de aanbiedingstermijn tussen onze klant en Q&A is gesloten dient beschikbaarheid te worden gegarandeerd.
 • Indien er een intake volgt dient er nog eens 3 werkdagen exclusiviteit te worden gegarandeerd.
 • Het moment voor een eventueel intakegesprek wordt door onze klant bepaald. Hierin dient men zich te schikken.
 
 
Wij verzoeken u deze aanvraag niet verder te verspreiden of te publiceren.
 

< Terug naar nieuws