Nieuws

Opdracht Medewerker Cloudbeheer bij onze eindklant regio Utrecht

 

Voor onze eindklant, een overheidsinstelling in de regio Utrecht, vragen wij een
 

Medewerker Cloudbeheer
 

Start Inhuur:                    2 januari 2019 (evt eerder in goed overleg)
Eind Inhuur:                     Nader te bepalen
Aantal uren per week:        36
Uurtarief :                        Marktconform (max 55,00 euro)
Aanbieden tot:                  7 december 2018 (12:00 uur)
Bijzonderheden:                exclusiviteit geldt vanaf moment van aanbieden

Dit is de opdracht
Je werkt voor het cluster Operations Center, team Cloudbeheer. Je zorgt voor beschikbaarheid, (technisch) beheer en onderhoud van de Cloud infrastructuur. De omgevingen bestaat uit VDI-desktop ’s, VMWare clusters, Gevirtualiseerde Windows server omgevingen gebruikmakend van NetApp en HP-storage. Bestaande, nieuwe en vernieuwde Cloud infrastructuur neem je in beheer en beheer je. Je zorgt dat we de afgesproken serviceniveaus halen. Dat doe je op basis van beschreven operationele processen en de technische documentatie. Ook de documentatie van de infrastructuur en werkprocessen onderhoud je.

Dit is het werk
Je voert standaard changes uit en ondersteunt de Supportgroep, als 2e/3e-lijn, bij het oplossen van incidenten en problemen. De capaciteit en werking van componenten monitor je en signaleert mogelijke performance-, capaciteits- en securityproblemen. Wij leveren onze dienstverlening 24*7 en plannen groot onderhoud meestal in het weekend. Zo hebben gebruikers er het minste last van. Daardoor hebben we je inzet soms ook in het weekend nodig.

Plek in de organisatie
Automatisering ontwikkelt, levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering, de digitalisering en het digitaal werken van de organisatie. We zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT-infrastructuur. We werken aan kantoorautomatisering, telefonie, organiseren hosting, dataopslag en Server Based Computing. We voeren selfservice in en we automatiseren en standaardiseren waar mogelijk beheertaken. Bij dit alles zoeken we naar vernieuwende en besparende werkwijzen en producten. Zo dragen wij ons steentje bij aan een goede bedrijfsvoering.

Hier is onze klant trots op
Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in een nieuw kantoor met een ‘state of the art’ ICT-omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken. Het leveren van een goede service aan onze interne en externe klanten is topprioriteit

ICT Organisatie klant.
De organisatiestructuur is toegesneden op de nieuwe technologie en dienstverlening.

Taak van het onderdeel
We beheren en zorgen voor het ongestoord functioneren van technische (netwerk)infrastructuur en applicaties. We monitoren systeemonderdelen van o.a. de Cloud. Maken back-ups en stellen data veilig, voeren herstelopdrachten uit, standaard wijzigingen en (veiligheids-)upgrades. Samen met het Solution Center nemen we nieuwe en gewijzigde voorzieningen in beheer en bewaken we de kwaliteit en serviceniveaus.

Dit breng je mee
Je hebt HBO werk- en denkniveau.
Diepgaande kennis van ICT-infrastructuur, in het bijzonder besturingssystemen Windows 2008 en 2012, VMWare 5.5 of hoger & FlexPot.
Daarnaast is goede Exchange en PKI-certificaten kennis essentieel.
Je kent ICT-beheermethodieken en servicemanagement (ITIL) en hebt ruime beheer ervaring op het gebied van vermelde platforms.
In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch.
Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift).
Ook ben je analytisch vaardig en oplossing gericht.
Je begrijpt de noodzaak van kwalitatief goede documentatie en hebt oog voor detail.
Je bent bekend met het Changemanagementproces en begrijpt dat dit meer is dan alleen maar een digitale tijger. Begrijpelijk en zorgvuldig vastleggen van handelingen in changes is belangrijk.

Competenties
In de uitvoering van ons werk staan de vier kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. Klant hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van klant). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen klant. Klant verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT-dienstverlening 7x24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd

Graag horen wij of je een geschikte kandidaat voor ons hebt en ontvangen wij het CV in Word formaat. Voorzien van volledige naam, woonplaats en geboortedatum.

Voor vragen kun je bellen met Roland Versteeg 06-25190191 of mailen naar roland.versteeg@q-en-a.nl

< Terug naar nieuws